Záhradné poradenstvo

Zmeny v záhrady sú častokrát veľmi subjektívnym názorom. Jeden klient uprednostňuje to a druhý ono. Naše záhradné poradenstvo spočíva v určení určitých mantinelov, kde ako ako sa hýbať pri pretváraní záhrady, aby konečný efekt splnil očakávania.

Záhradné poradenstvo – obhliadka existujúceho stavu

Skôr ako čokoveľvek niekomu poradíme, potrebujeme daný priestor vidieť a zistiť aktuálne potreby a zámery majitela. Obhliadka existujúceho stavu ako aj osobný kontakt s majiteľom vyrieši veľa otázok.

Záhradné poradenstvo – návrh zmien existujúceho stavu

Návrh zmien je možné urobiť iba po dohode s majiteľom a na základe majiteľových očakávaní. V minulosti sme realizovali a konzultovali viacero druhov záhrad, od klasických trávnikov, cez ozdobné skalky a obrastené ploty až po janský štýl záhrady s bonsaimi.

Záhradné poradenstvo – návrh závlahového systému

Dobre navrnutý a bezchybne zrealizovaný závlahový systém patrí medzi základné piliere starostlivosti o záhradu. Návrh ako aj realizáciu by mala robiť firma, ktorá má v danom odbore určité skúsenosti. Naša firma zavlažovací systém nielen navrhne, ale aj zrealizuje a prevezme záruku za to, že celá záhrada bude dostatočne hydratovaná.

záhradné poradenstvo
Nie je nič lepšie ako dobrý zavlažovací systém

Máte záujem o záhradné poradenstvo? Kontaktujte nás…